Begrippenlijst

Appendix / begrippenlijst

Hieronder vind je de belangrijkste begrippen van les 0. Lees er doorheen en test of je alle begrippen kent. Het geeft je een helder beeld van wat er goed in je hoofd zit en waar je nog veel kan winnen. 

Les 0

Informatieverwerkingstheorie – een globaal schematisch overzicht waarin wordt uitgelegd hoe wij informatie ontvangen, verwerken, opslaan en weer ophalen. 

Langetermijngeheugen – Dit is de plek waar kennis voor lange termijn wordt opgeslagen aan de hand van ‘codering’. 

Leren – elk proces waarbij een ervaring in een moment, gedrag in de toekomst verandert.

Sensorisch geheugen – Dat is alle informatie dat we tot ons nemen vanuit de sensoren oftewel zintuigen: horen, ruiken, voelen, proeven en zien. 

Werkgeheugen – Dit is ons bewustzijn en de plek waar we informatie kunnen omzetten naar acties in het nu. 

contact ons

Op werkdagen doen wij ons best om binnen 24 uur op jouw mail te reageren.

Blijf leren met de kennis = kracht mail

Vul je gegevens in en ontvang maandelijks de Kennis = Kracht Mail van MILO Performance and Education.