Indeling van de opleiding

Wat kan je de komende tijd verwachten? Hoe ga jij je alle kennis en kunde van de opleiding eigen maken om als personal trainer duurzame impact te maken op het leven van jouw cliënten?

Deze informatie helpt je om een planning te maken voor de komende periode. Om er zeker van te zijn dat je voldoende volume draait op de juiste intensiteit, plan je jouw brein-trainingsmomenten in.

De rode draad

Als trainer moet je kwaliteiten ontwikkelen op micro- en macroniveau. Deze opbouw loopt als een rode draad door de opleiding heen. Zodoende hebben we meerdere momenten waarop de principes terugkomen en kun je in verschillende settings werken aan de vaardigheden die een succesvol personal trainer bezit.

Een voorbeeld: Anatomie

Anatomische kennis loopt als een rode draad door deze opleiding heen, beginnend op micro niveau en eindigend op macro niveau. Anatomische kennis is belangrijk om te kunnen begrijpen hoe oefeningen het lichaam belasten. Je lichaam denkt namelijk niet in oefeningen, zoals een squat of een deadlift, maar in belaste spiergroepen en weerstanden. ‘Denken in bewegen’ is dus een meer directe aanpak dan in oefeningen.

Om te leren ‘denken in bewegen’, begin je in de eerste drie lessen met de anatomie principes. In de online theorie leer je wat bewegen is en hoe de verschillende gewrichten en spieren samenwerken om tot krachtige bewegingen te komen. In de praktijklessen ga je aan de slag met de oefeningen en leer je bewegingen observeren.

In les 4 en 5 maak je een volgende stap: je schrijft een trainingsvorm uit en vervolgens een gehele training. Nu moet je ook nadenken over de interactie tussen oefeningen, de overlap van spiergroepen in een training en de wijze waarop die belast worden. In de praktijklessen zul je niet alleen maar observeren en nadenken over mogelijke interventies, maar krijg je de leiding en verantwoordelijkheid over kwaliteit van bewegen. De anatomie komt zo nog meer tot leven en je zult sneller moeten handelen omdat veel tegelijkertijd gebeurt. 

Aan het eind van de opleiding schrijf je een weekprogrammering, waarbij het belangrijk is dat je begrijpt hoeveel sets je programmeert per spiergroep en/of beweging. Je moet kunnen kijken naar een set op hoge intensiteit en bepalen op welke manier jij de zwakke schakels sterker gaat maken. Met als doel dat je cliënt niet meer gelimiteerd wordt en een stap kan maken in diens ontwikkeling als atleet. Dit is het hoogste macro niveau wat we behandelen; een trainingsprogramma voor een hele week. Maar bij elke stap blijft het microniveau belangrijk, want zonder kwaliteit in de oefeningen zelf, is er geen kwaliteit over de gehele week.

De opleiding als periodisering

Hieronder vind je de verschillende blokken van deze opleiding. Elk blokje van de onderste rij is een praktijkles en wordt in de stof aangegeven als ‘les’. (afbeelding 1) 

Afbeelding: de volledige Milo Personal Trainer opleiding periodisering

Online voor offline

De online les komt altijd voor de praktijkles. Dat betekent dat je les 0 en 1 hebt doorgenomen om je voor te bereiden op de eerste praktijkles. Na de praktijkles reflecteer je en daarna ga je meteen online aan de slag met het volgende hoofdstuk, zodat je 3 weken later goed voorbereid bij de praktijkles aanwezig bent. Goed voorbereid zijn betekent dat je de stof hebt gelezen, het huiswerk hebt gemaakt en eventuele vragen hebt opgeschreven. In de praktijkles kun je vervolgens de theoretische kennis tot leven brengen.

De periodisering

Les 1 t/m 3: De basics  

Tijdens de eerste 3 lessen ga je aan de slag met het leren denken in bewegen. We gaan de romp, de heup en de schouder uitgebreid behandelen. Dit doen we aan de hand van core oefeningen, heupstrekkingen en kniebuigingen voor het onderlichaam en duw- en trekbewegingen voor het bovenlichaam. In deze eerste 3 lessen leer je hoe het lichaam beweegt en hoe wij als coaches beweging kunnen observeren en vertalen naar interventies. Het doel is dat je begrijpt wat kwaliteit van bewegen is en oog voor beweging gaat krijgen, zodat je vanuit een observatie de juiste aanwijzing op een effectieve manier leert aanbieden. 

In de online omgeving krijg je een aantal leerstrategieën aangereikt om kennis vanuit de opleiding tot je te nemen, zodat je het in de praktijklessen kan inzetten.

In de praktijklessen delen de mentoren veel oefeningen met je. Die ga je zelf ervaren en observeren. In de praktijklessen brengen we ook de anatomie tot leven. Dus bereid dit goed voor. Dat wordt stampen! 

Les 4 en 5: Coachen en lesgeven

De verantwoordelijkheid verschuift in de theorie van opzichzelfstaande oefeningen en de bijbehorende anatomie, naar het uitschrijven van trainingsprikkels. Je leert wat trainen is en hoe ons lichaam zich ontwikkelt als we stimulus en herstel goed met elkaar afwisselen. Je leert ook dat het lichaam heel specifiek reageert op de trainingsprikkel die je uitschrijft en dat het belangrijk is om te begrijpen welke verandering we teweegbrengen met een training. We starten hier met het begrijpen van wat energie is en met de enige energievorm die ons lichaam kan gebruiken, te noemen ATP. We maken onderscheid tussen de verschillende manieren waarop ons lichaam ATP opslaat en maakt, waardoor we een beter beeld krijgen van de lokale en algehele vraag naar energie en wat het effect is op bewegen.

In de praktijklessen zul je ook een verschuiving zien, je krijgt namelijk steeds meer verantwoordelijkheid tijdens de les. Je komt voor de groep te staan en gaat trainingsvormen geven. De coaches en entertainers kijken nu al uit naar deze lessen.

De mentoren geven jou specifieke feedback over hoe je communiceert, jouw leiderschap, organisatie en structuur. Je leert strategieën om een groep met intentie aan het werk te zetten, terwijl jij meerwaarde biedt met jouw coaching.

Les 6 t/m 8: Programmeren voor het maximaliseren van spiergroei en kracht

In les 4 en 5 leer je een hoop over volume, intensiteit, oefening selectie en het belang van een goede arbeid-rust verhouding. Les 6, 7 en 8 gaan dieper in op programmeren met de thema’s spiergroei en kracht. Van de focus op het programmeren van een enkele training wordt uitgezoomd naar een trainingsweek. Daarvoor worden een aantal principes doorgenomen, zoals trainingsfrequentie en totale trainingsvolume. Ook leer je wat spiergroei en vermoeidheid zijn.

Door te begrijpen wat de lichamelijke veranderingen zijn die je groter en sterker maken, leer je hoe parameters als volume en intensiteit gebruiken om raamwerken te vormen. Hierin kun je een aanname doen over het teweegbrengen van een specifieke verandering.

In de praktijkles bespreken we jouw uitgewerkte programma’s en krijg je specifieke feedback van de mentoren op de keuzes die je hebt gemaakt. Jouw uitgeschreven programma’s vormen de basis voor de lessen en jouw eigen trainingen. Zo ontdek je hoe goed jouw programma’s werken in de praktijk. 

In de praktijkles ben je nu als personal trainer op microniveau verantwoordelijk voor het uitleggen en coachen van oefeningen. En op macroniveau ben je verantwoordelijk voor de oefening keuze, het volume, de intensiteit en de intentie van de trainingen. Hierbij laat je zien dat je de cliënt beter kan laten bewegen. Dit zijn lessen waarin je voelt dat de professor, de coach en de entertainer een krachtige driehoek vormen.

Les 7: Voeding en leefstijl (online module)

Dit is het enige moment in de opleiding dat we in de praktijk geen koppeling maken met de online content. In de online leeromgeving ga je aan de slag met de vragen: Wat is voeding nu eigenlijk? En hoe kun je het lichaam het beste voeden? Je leert ook over het ’biopsychosociaal’-model, wat inzicht geeft in gedragsverandering. Deze online module wordt afgerond met een online toets. 

Het doel van deze module is de basis van voeding begrijpen, zodat je jouw cliënten kunt adviseren en beter begrijpt hoe herstel werkt. Als je mensen echt wilt helpen met hun voeding en leefstijl, moet je daar apart tijd voor vrijmaken. Daar komt kennis en kunde bij kijken die verder strekt dan deze opleiding biedt.

Les 9: De holistische benadering 

Les 9 brengt alles bij elkaar. Hier wordt de intake en gesprekstechnieken behandeld. Het klinkt wellicht gek dat nu pas de intake aan bod komt, maar het is lastig om informatie te verzamelen als je niet begrijpt waarvoor je die informatie nodig hebt. Pas als je weet welk raamwerk past bij welke doelstelling, kun je vragen gaan stellen om een beter beeld te vormen van een individu en welke details er meespelen bij het programmeren.

In de online leeromgeving worden alle puzzelstukjes bij elkaar gelegd. In een intake wil je in kaart brengen wat de belastbaarheid van jouw cliënt is, welke belasting nodig is om een specifiek doel te bereiken en welke praktische mogelijkheden de cliënt heeft om hier invulling aan te geven. Aan de hand van deze informatie maak je zelf een intakeformulier. Deze neem je bij een zelfgekozen cliënt af. Bovendien doe je een bewegingsanalyse en schrijf je een bijpassend programma.

In de praktijkles bespreek je de intake en krijg je gericht feedback op het doorlopen proces. Daarna neem je een intake af bij een medestudent. Dit wordt de casus die je uitwerkt voor het examen.

Les 10: Het examen 

Een examen is het podium waarop jij mag laten zien hoever jij jouw vaardigheden hebt ontwikkeld. Tijdens het examen zien we veel niveauverschillen en dat is helemaal oké. Wij hebben een specifiek beeld van wat een Milo personal trainer moet kunnen. Dat beeld is uitgewerkt aan de hand van een aantal competenties. Die delen we met je. In de online leeromgeving geven wij je handvatten waarmee jij je optimaal kunt voorbereiden op het examen. Met de informatie uit de intake van les 9 schrijf je een weekprogramma voor de casus van jouw medestudent.

Het examen is tweeledig: je wordt getoetst op de programmering en coaching. Eerst neemt de examinator je programma door en kijkt naar het raamwerk dat jij hebt uitgeschreven. Een kritische vraag hierbij is: bereik je met dit programma het doel dat is geformuleerd? Daarna kiest de examinator een aantal van jouw oefeningen die jij gaat coachen. Je wordt getest op jouw rol als professor, coach en entertainer. Het examen is een goede afspiegeling van wat je straks gaat doen als Milo personal trainer: met training en coaching een positieve impact maken op het leven van jouw cliënten.

Haal het maximale uit de opleiding met de leertips

Elk hoofdstuk start met een inleiding, als voorbode op wat er komen gaat. Zo kun je alvast nadenken over wat je al van het onderwerp weet. Dit is een belangrijke tool om bestaande kennis te activeren, wat het coderen makkelijker maakt. Dit noemen we primen en zorgt ervoor dat we sneller het verband tussen nieuwe en bestaande kennis zien. 

In de lesstof kom je blokjes tegen met leertips en leerstrategieën. Dit zijn kleine oefeningen die de lesstof een upgrade geven en je op een andere manier aan het werk zetten. Informatie ontvang je via het sensorisch geheugen. Door informatie te ontvangen vanuit meerdere zintuigen versterk je de opslag van kennis. Deze blokjes voegen herhaling toe aan je leermomenten, zodat je de kennis steeds opnieuw codeert in een iets andere vorm. Zo creëer je meer mogelijkheden voor het ophalen van de kennis.

Aan het eind van een blok vind je een samenvatting. Gebruik dit om even stil te staan en je af te vragen: “begrijp ik de stof echt?” Zo niet, pak dan terug op hoofdstukken waar dit wordt uitgelegd. Zo veranker je deze kennis nog eens extra stevig.

Dan komen de reflectievragen: een klein toetsmoment met een aantal vragen die de essentie van de stof vangen. Een gelegenheid om hardop in je eigen woorden de nieuwe kennis op te halen. Het eigen maken van kennis gaat gepaard met het verwoorden van kennis in de eigen taal. Dit zorgt er namelijk voor dat het proces van ophalen meer richting het automatisme verschuift en je het veel makkelijker kan gebruiken. Het delen van kennis met je naasten helpt hier ook bij: in hoeverre heb je de stof begrepen zodat je het kunt uitleggen aan een ander? Hiermee creëer je prachtige toetsmomenten voor jezelf.

Een week voor de praktijkles ontvang je een lesvoorbereiding. Naast de laatste informatie, krijg je hier ook de indeling van de les, de belangrijkste oefeningen, principes en methodes mee. Neem deze helemaal door, zodat jij al weet wat er komen gaat en alles al eens hebt gezien. Dit zorgt ervoor dat je leerervaring tijdens de praktijklessen enorm wordt versterkt. Je hebt alles dan al eens gezien, weet wat er komen gaat. Dit maakt je enorm ontvankelijk voor de praktische invulling die de mentoren je meegeven.

Neem na de praktijkles tijd voor een evaluatiemoment. Schrijf voor jezelf de belangrijkste lessen in je eigen woorden op. Tijdens de praktijkles komen er veel momenten waarop je veel zelfstandig moet doen. Eigen vaardigheid, coachen en lesgeven. Vat de specifieke persoonlijke feedback die je hebt ontvangen voor jezelf samen.

Met bovenstaande stappen kun je jouw leerproces optimaal stimuleren.

Planning

Tijd voor actie. Het zal je niet verbazen dat we je aan het werk gaan zetten, want zoals je hebt gelezen is de vertaling van de theorie naar de praktijk een van onze speerpunten. Daarnaast is het activeren van kennis belangrijk om het leereffect te vergroten. Daar zal je de komende periode flink in uitgedaagd worden. Maak daar tijd en energie voor vrij.


 

Jouw eerste huiswerkopdracht!

Hieronder volgt een 6 stappenplan om jouw studietraject concreet te maken. Pak een agenda en een werkdocument. Dit kan digitaal of op papier. Kies de manier waarop jij overzicht krijgt, waar je makkelijk en snel bij kan als je wilt weten waar je bent en wat je moet gaan doen.

Stap 1: Zet alle praktijkdagen in jouw agenda

Dit zijn je ijkpunten. Je hebt steeds 3 weken de tijd hebt om je voor te bereiden. De voorbereiding begint na de evaluatie van de vorige les. 

Stap 2: Plan jouw leermomenten in

De studielast is gemiddeld 8 tot 12 uur per week. We raden je aan om meerdere studieblokken per week in te plannen om met de stof aan de slag te gaan. Het ligt er helemaal aan hoe snel je leert, hoe makkelijk je een focus vindt en in hoeverre je bekend bent met de stof. Hoeveel ervaring heb je al in het doen van krachtsport en geven van training? Denk ook niet te veel na over wat minimaal nodig is, maar wat jij vrij wil maken om te groeien? Zie het als een mogelijkheid; als willen en niet als moeten. Het is immers je eigen keuze om deze opleiding te volgen.

Stap 3: Vind jouw ritme 

De optimale voorbereiding bestaat uit het scannen van de les, zodat je weet wat er behandeld wordt. Vervolgens ga je alles lezen en bekijken. Daarna is het tijd voor de leeropdrachten. En als laatste het huiswerk. Het is handig om voor jezelf een ritme te vinden, wat past bij hoe jij graag leert. Zorg dat je planning daarbij past. In het begin moet je vast even zoeken, maar plan liever te veel tijd in dan te weinig. Anders moet je later bijschakelen en is het lastiger om meer tijd vrij te maken. Het kan ook zijn dat je liever afwisselt tussen lezen en opdrachten maken, zorg er dan wel voor dat je weet wat er komen gaat. Omdat de leerstof niet altijd even veel is, of voor jou persoonlijk even uitdagend is, is het wijs om per 3 weken een inschatting van de benodigde tijd te maken om alles goed tot je te nemen en uit te werken.

Studietips

Pak je agenda erbij en zet de volgende data erin:

 • data van de praktijklessen
 • herinnering voor evaluatie (1-2 dagen na de praktijkles)
 • herinnering voor het lezen van de volgende les (2 dagen na de praktijkles)
 • herinnering voor het maken van het huiswerk (2 weken voor de volgende praktijkles)

Studiemaatje

Het kan enorm helpen om tijdens de opleiding samen met een andere student af te spreken (offline of online). Bijvoorbeeld 1-2 weken voor de volgende praktijkles. Tijdens deze meeting kun je samen de anatomie doornemen, vragen stellen en beantwoorden en het huiswerk filmen en uitwerken.

 

Stap 4: Creëer een studieplek voor jezelf

We weten dat als je steeds hetzelfde ritme aanhoudt in dezelfde omgeving, dit vanzelf je studieplek wordt. Wouter houdt ervan om in koffietentjes te werken. Hij gaat gelijk zitten als ze open zijn, bestelt een cortado, schrijft zijn to do op in een boekje en begint met lezen en schrijven. Dit doet hij al jaren. Op het moment dat hij gaat zitten, meestal om 8 uur, en de koffie is op dan weet zijn brein dat het ‘go time’ is.

Stap 5: Creëer praktijkmomenten

Theorie leren is één, maar het in de praktijk brengen is een tweede: dit is waar de magie plaatsvindt. Als je al personal trainer bent en een aantal cliënten hebt, kun je de lesstof gemakkelijk in de praktijk brengen. Wij zien grote verschillen tussen mensen die de mogelijkheid hebben om hun kennis in de praktijk te brengen en de mensen die dat niet hebben. Zelf weet je dit ook, maar misschien voel je nog een drempel.

Er zijn verschillende manieren om ervaring op te doen in de praktijk:

 1. Stage doen bij een sportaanbieder. Een stage waarbij je groepslessen en personal training kunt geven, raden wij sterk aan. Hierdoor heb je een regelmatige manier om je kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Je leert hoe het er aan toe gaat in de dagelijkse praktijk van een sportschool, vereniging of boutique. En je hebt de mogelijkheid om mee te kijken bij andere instructeurs en vragen te stellen. Een stageplek is niet verplicht, maar geeft je wel de mogelijkheid om regelmatig relatief veel praktijkervaring op te doen.
 2. Trainen van kennissen. Je kunt in jouw omgeving rondvragen wie er geïnteresseerd is in personal training. Zorg dat je meerdere mensen vindt die je 1 tot 3 keer per week kunt trainen. Wij raden af om familie of vrienden te trainen, want zij staan vaak heel dichtbij je. Dat maakt het lastig om je nieuwe rol als trainer te oefenen. Ze zien je namelijk te veel in jouw rol als vriend of familielid. Wat wel goed werkt is het trainen van kennissen. Daarbij is er voldoende afstand om in je nieuwe rol te stappen.
 3. Werkervaring opdoen door in loondienst bij een sportaanbieder te werken of je eigen bedrijf te starten. Als je pas net gestart bent als personal trainer, kan dit een spannende optie lijken. Maar vraag jezelf eens af: hoe wil je eigenlijk verder ontwikkelen in dit vak? Hoe ziet deze professionele groei eruit in de praktijk? 
 4. Skin In The Game (SITG) is ons online trainingsprogramma speciaal ontwikkeld voor Milo studenten die wellicht minder ervaring hebben met krachttraining en fitness op het niveau dat wij dat aanbieden in de praktijklessen. Met dit trainingsprogramma ga je 30 weken aan de slag in blokken die gelijk lopen met de thema’s die we behandelen in de opleiding. Het volgen van deze training zorgt ervoor dat je steeds praktisch aan de slag gaat met de oefeningen, oefenvormen en verschillende fysiologische systemen die we tijdens de opleiding aanbieden. Daarnaast is het een mooie tool om de anatomie tot leven te brengen. Op het moment van kopen kan je direct beginnen. Meer informatie vind je hier.

Wij adviseren jou om een minimum van 3 uur praktijkervaring op te doen en minimaal 3 keer in de week zelf te trainen in de gym.

Stap 6: Evalueer en pas aan

Een plan biedt richting en structuur om keuzes te maken. Deze keuzes leiden tot commitment en focus. Pak elke 3 weken na de praktijkles een moment voor jezelf om te evalueren:

 • Kon je het niveau van de praktijkles aan? 
 • Wat heb jij uit de les gehaald?
 • Wat waren je leermomenten?
 • En welke focuspunten bracht jij aan rondom de stof uit deze les?
 • Heeft de planning gewerkt? Wat wel/niet? Hoe kun je dit optimaliseren?
 • Als je jouw agenda naast de planning legt, moet je dan nog aanpassingen maken voor de komende tijd?

De laatste stap van evalueren geeft je de ruimte om je planning aan te passen waar nodig. Na het maken van deze opdracht ben je écht begonnen. En je weet: een goede voorbereiding is het halve werk! 

contact ons

Op werkdagen doen wij ons best om binnen 24 uur op jouw mail te reageren.

Blijf leren met de kennis = kracht mail

Vul je gegevens in en ontvang maandelijks de Kennis = Kracht Mail van MILO Performance and Education.